OPLÁŠTĚNÍ ŠACHET

Opláštění výtahových šachet provádíme v několika variantách dle požadavků zákazníka.
Opláštění šachet provádíme ve 3 základních variantách:

Varianta č.1

Původní zábradlí po provedení opláštění rozšíříme a kotvíme nazpět.

Varianta č.2

Část původního zábradlí demontujeme, ponecháme pouze zábradlí za výtahovou šachtou. Zdemontované zábradlí nahradíme madlem na stěně schodiště komaxitovaným madlem.

Varianta č.3

Podestu za schodištěm rozšíříme až k výtahové šachtě, zábradlí zdemontujeme a nahradíme komaxitovaným madlem na stěně schodiště.

K opláštění šachet používáme nejčastěji:

SDK desky Knauf Diamant nebo cementotřískové desky CETRIS